odzwiedzin: 133127


Spotkanie z twórczością Wł. St. Reymonta w Skansenie Rzeki Pilicy


Życie oraz twórczość Władysława Stanisława Reymonta inspiruje od lat artystów jak również dzieci, młodzież i dorosłych o wielu pasjach i talentach. Postać polskiego noblisty z XX wieku wpisuje się doskonale także w działania projektowe. Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim od lipca do września br. realizuje projekt pn. „Kolej” na Reymonta.

Popularyzacja twórczości autora „Chłopów” poprzez działania artystyczne w Tomaszowie Mazowieckim możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Łódzkiego Domu Kultury, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.

9 września w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, filii MCK odbędzie się event historyczny pn.: „Stacyjka Reymonta” wczoraj i dziś będący wydarzeniem finałowym projektu pn. „Kolej” na Reymonta, którego partnerami są: Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim, Klub Seniorów działający przy filii DOK, Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Radio Fama.

Start uroczystego podsumowania działań projektowych o godzinie 15. W programie moc atrakcji, min. uroczyste odsłonięcie zrekonstruowanego fragmentu ornamentyki zabytkowego budynku poczekalni z trasy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej;
głośne czytanie fragmentów wybranych powieści  Wł. St. Reymonta przez słuchaczy Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wystawy tematyczne dedykowane osobie Reymonta.

Punktem kulminacyjnym finału będzie występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich w prezentacji pn. „Wesele Boryny”. Program artystyczny oparty na motywach powieści „Chłopi” zobaczymy na scenie o 16.

Event historyczny pn.: „Stacyjka Reymonta” wczoraj i dziś wpisuje się w 25. Edycję Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego