odzwiedzin: 133137
Sewis internetowy okraglica.pl zaprasza do odwiedzenia Skarbów Okrąglicy.

Trzech niepowtarzalnych miejsc:
  • Grot Nagórzyckich,
  • Skansenu Rzeki Pilicy,
  • Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła.
Serdecznie zapraszamy!

Za czasów potopu szwedzkiego...

W owym pamiętnym 1657 roku nadciągnęły na ziemię opoczyńską, jak wody potopu setki żołnierzy szwedzkich. Szli niszcząc i rabując po dworach, chatach i kościołach co tylko się dało. Łzy, rozpacz, ruinę i pustkę zostawiali po sobie. Zbrukawszy się we krwi polskiego rycerstwa na błoniach inowłodzkich, ruszyli dalej. Część ich dotarła w nadpiliczne lasy. Tu zastał ich ulewny deszcz. Widząc przed sobą okazałą kaplicę (wystawioną przez oo. Franciszkanów) schronili się do niej wraz z końmi. Nie zwracając uwagi na miejsce święte zabawiali się sprośną rozmową. Bóg ukarał szwedzką swawolę. Wkrótce kaplica wraz z całą zawartością padła w głębiny ziemskie, a na jej miejscu pojawiło się jezioro barwą podobne do lazurów nieba. Tak o początkach "Niebieskich Źródeł" mówi podanie, które zamieścił Jan Piotr Dekowski w wydanych w 1935 roku "Legendach i podaniach z okolic Tomaszowa Maz."


Wiek XVIII

Pierwsze pisane wzmianki o "Niebieskich Źródłach" (nazywanych w przeszłości także Modrym Stokiem, Modrymi Wodami, Źródłem Niebieskim, Błękitną Wodą, Kolorowymi Źródłami i Błękitnymi Źródłami) pochodzą z połowy XVIII wieku. Wówczas to, jak podaje Włodzimierz Rudź w swoim przewodniku "Tomaszów Mazowiecki i okolice", u ujścia źródeł, na miejscu istniejącego obecnie przepustu koło Ludwikowa stał młyn. Później dobudowano do niego karczmę, od nazwiska młynarza zwaną "Utratą". Już od dawna uważano te źródła za niezwykle rzadkie i piękne zjawisko wśród monotonnego krajobrazu piaszczystych równin Mazowsza. Zaczęto je sławić pisanym słowem już w pierwszej połowie XIX wieku. W powyższym opisie został przytoczyłem opis źródeł, skreślony w 1849 roku piórem znanego hydrografa-publicysty Ludwika Wolskiego, który nazwał je "rzadkiej piękności strumieniem".


Wiek XX (przed II Wojną Światową)

„Wasza Wielmożność! W moim ostatnim szczegółowym referacie z marca 1907 roku miałem zaszczyt przedłożyć rezultaty poszukiwań, przeprowadzonych na Wasze polecenie w celu zbadania problemu zaopatrzenia w wodę miasta Łodzi. Badania te na tyle wyjaśniły kwestię, że obecnie stało się możliwe danie określonych wskazań co do sposobu zaopatrzenia i miejsc poboru wody.” Takie przesłanie otwiera projekt zaopatrzenia Łodzi w wodę, przedłożony ponad 90 lat temu ówczesnemu prezydentowi tego miasta - Władysławowi Pieńkowskiemu przez inżyniera Wiliama Lindleya.

źródło: www.skansenpilicy.plZobacz więcej informacji o historii powstania niebieskich źródeł: www.skansenpilicy.pl


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego