Najważniejsze elementy Okrąglicy - historyczne atrakcje i nie tylko

okraglica - atrakcje turystyczne regionu Tomaszowa Mazowieckiego
Tomaszów Mazowiecki to miasto w Polsce, czwarte pod względem liczby ludności miasto w województwie łódzkim i drugie z bezpłatną komunikacją miejską. W Tomaszowie Mazowieckim znajduje się jedyny w Polsce całoroczny tor do łyżwiarstwa szybkiego. Arena Lodowa Tomaszów Mazowiecki, od kilku lat gospodarz Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie, została otwarta 1 września 2008 roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 31 grudnia 2020 r. miasto Tomaszów Mazowiecki miało ponad 61 tysięcy mieszkańców. Celem projektu Tomaszowskiej Okrąglicy było zwiększenie turystyki poprzez promocję lokalnych atrakcji i produktów. Na okraglica.pl dowiesz się wszystkiego na ten temat.

Położone w Polsce miasto Tomaszów Mazowiecki wykształciło turystyczną tożsamość geograficzną, która obraca się wokół trzech głównych zasobów kulturowych:


  • Skansen Rzeki Pilicy
    Skansen powstał od 1997 roku z inicjatywy władz samorządowych oraz Towarzystwa Przyjaciół Pilica i Nadpilicza to projekt szerzenia wiedzy o Pilicy i jej dopływach. Mają również na celu ratowanie rodzimych gatunków i wartości przyrodniczych przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Pierwszym obiektem i zalążkiem skansenu był zabytkowy drewniany młyn wodny z elementami z XIX wieku. Młyn został przeniesiony z rzeki Luciaży. W skansenie jest wiele różnego rodzaju wystaw. Można tu znaleźć wystawy stałe i czasowe ukazujące bogactwo dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Pilicy, Nadpilicza. Tutaj można zobaczyć największe kamienie młyńskie w Polsce, z ponad 30 przykładami z nieistniejących już młynów wodnych Pilicy. W tej części skansenu znajdują się pojazdy wojskowe z okresu II wojny światowej oraz inne zabytki militarne z różnych krajów.

  • Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła
    W pobliżu Skansenu znajduje się rezerwat przyrody Niebieskie Źródła. Rezerwat doliny Pilicy znajduje się w południowo-wschodniej Polsce. Jest to obszar chroniony o powierzchni 28,70 ha, którego symbolem jest kaczka krzyżówka. Park powstał w celu ochrony cennych zasobów naturalnych tego obszaru, w tym źródeł czystej wody i głównych gatunków dzikich zwierząt. Znaleziona tam fauna obejmuje m.in. ptaki, sokoły wędrowne i wydry. W zależności od warunków atmosferycznych i światła, kolor wody może się różnić. Gejzery stanowią dodatkową atrakcję tego urokliwego miejsca.

  • Groty Nagórzyckie
    Groty Nagórzyckie to sztuczne wyrobiska, pozostałości po kopalni piasku. Zlokalizowane są w południowej części Tomaszowa Mazowieckiego. Wydobywany tu piasek był początkowo wykorzystywany do celów rolniczych, co ustąpiło miejsca hutom na wykorzystanie piasku. Stanowisko Groty Nagórzyckie to labirynt licznych komnat, korytarzy i pomieszczeń. Po zaprzestaniu wydobywania piasku, niemal natychmiast stał się lokalną atrakcją. W 2012 roku powstała profesjonalna podziemna trasa turystyczna o długości 160 metrów i obecnie widoczne jest około 70% powierzchni wyrobiska. Ekspozycje nawiązują do historii tego miejsca, związanych z nim legend oraz wykorzystania piasku w produkcji szkła.

Powinniśmy dbać o naszą lokalną przyrodę i zabytki, bo do nich jesteśmy najbardziej przywiązani. Reprezentują naszą kulturę, dziedzictwo i wspomnienia. Najlepszym sposobem na utrzymanie przy życiu naszej lokalnej przyrody i zabytków jest dbanie o nie oraz edukowanie na ich temat. W ten sposób możemy zachować piękno tych miejsc dla przyszłych pokoleń, jednocześnie pomagając innym osobom, które natkną się na nie podczas swoich podróży.

Dlatego warto dbać o lokalną przyrodę i zabytki – nie tylko dla dobra ludzkości, ale także z własnych, osobistych powodów.