Skansen w Tomaszowie Mazowieckim to jeden z największych skansenów w Polsce, który powstał w 1958 roku z inicjatywy Zygmunta Kaczmarskiego, ówczesnego dyrektora Muzeum Okręgowego w Tomaszowie Mazowieckim. Skansen znajduje się na terenie zalesionego wzgórza w pobliżu centrum miasta i zajmuje powierzchnię ponad 25 hektarów.

Zbiory i ekspozycje

Skansen w Tomaszowie Mazowieckim prezentuje zbiory związane z kulturą ludową i rzemiosłem wsi mazowieckiej oraz okolicznych regionów. W skansenie można zobaczyć autentyczne drewniane chałupy, stodoły, karczmy, warsztaty rzemieślnicze oraz kościół, które zostały przeniesione z różnych miejsc w regionie.

Na terenie skansenu znajdują się również liczne zbiory etnograficzne, takie jak sprzęty gospodarskie, narzędzia rolnicze, stroje ludowe, instrumenty muzyczne, ceramika i tkactwo.

W skansenie organizowane są także liczne wydarzenia kulturalne, takie jak jarmarki, festyny, koncerty czy warsztaty rzemieślnicze. W ramach działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowane są zajęcia prowadzone przez instruktorów muzealnych, dotyczące historii i kultury regionu.

Znaczenie skansenu dla regionu

Skansen w Tomaszowie Mazowieckim jest ważnym miejscem dla kultury i turystyki regionu mazowieckiego. Dzięki swoim zbiorom i działaniom edukacyjnym przyciąga zarówno mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, jak i turystów z Polski i zagranicy. Skansen jest także ważnym centrum badawczym, prowadzącym badania naukowe nad kulturą ludową i rzemiosłem wiejskim.